SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 31 มกราคม 2567

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา6
09:30
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา6
09:30
Official
ขว้างจักร - ชาย 
 ทศกรีฑา7
10:30
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
13:30
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:30
Official
กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบแรก
14:10
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบแรก
14:10
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบแรก
14:10
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบแรก
14:10
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 5
 รอบแรก
14:10
Official
กระโดดค้ำ - ชาย 
 ทศกรีฑา8
14:30
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบแรก
14:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบแรก
14:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบแรก
14:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบแรก
14:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบแรก
14:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 6
 รอบแรก
14:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 7
 รอบแรก
14:40
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 8
 รอบแรก
14:40
Official
ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:25
Official
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
Official
พุ่งแหลน - ชาย 
 ทศกรีฑา9
16:30
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
16:45
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:45
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
16:45
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:50
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:10
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
 ทศกรีฑา10
19:30
Official
ทศกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
19:45
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
20:00
Official
รวม กรีฑา  39 รายการ  
 
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลชาย 
 วันที่ 1
07:00
Official
ทีมชาย 
 วันที่ 1
07:00
Official
บุคคลหญิง 
 วันที่ 1
07:00
Official
ทีมหญิง 
 วันที่ 1
07:00
Official
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
08:30
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
08:30
Official
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
09:40
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
09:40
Official
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
10:50
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
10:50
Official
คู่ผสม   สาย A
 รอบแรก
12:00
Official
คู่ผสม   สาย B
 รอบแรก
12:00
Official
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
Official
รวม ครอสเวิร์ด  11 รายการ  
 
คอร์ฟบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย C  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
09:00
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย D  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
10.30
Official
คอร์ฟบอล 8 คน   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
12.00
Official
รวม คอร์ฟบอล  3 รายการ  
 
จานร่อน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ดิสก์กอล์ฟเดี่ยวชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบที่ 1
09:00
Official
ดิสก์กอล์ฟเดี่ยวหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบที่ 1
10:00
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:00
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
14:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:00
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:00
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
15:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย A  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
16:00
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย A  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแบ่งกลุ่ม
16:00
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
16:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
16:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแบ่งกลุ่ม
16:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแบ่งกลุ่ม
17:00
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย A  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแบ่งกลุ่ม
17:00
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแบ่งกลุ่ม
17:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแบ่งกลุ่ม
17:30
Official
กัตซ์ทีม 5 คน   สาย B  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแบ่งกลุ่ม
17:30
Official
รวม จานร่อน  22 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายคู่   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
Official
ชายคู่   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบสอง
09:00
Official
ชายคู่   สาย M27  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบสอง
10:00
Official
ชายคู่   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
10:00
Official
ชายคู่   สาย M29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบสอง
11:00
Official
ชายคู่   สาย M30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
11:00
Official
ชายคู่   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
12:00
Official
ชายคู่   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
12:00
Official
ชายคู่   สาย M33  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
13:00
Official
ชายคู่   สาย M34  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบสอง
13:00
Official
หญิงคู่   สาย W29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสอง
13:00
Official
หญิงคู่   สาย W30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสอง
13:00
Official
ชายคู่   สาย M35  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
14:00
Official
ชายคู่   สาย M36  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
14:00
Official
หญิงคู่   สาย W31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบสอง
14:00
Official
หญิงคู่   สาย W32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
14:00
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M39  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
Official
หญิงคู่   สาย W33  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
หญิงคู่   สาย W34  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W35  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
Official
รวม เซปักตะกร้อ  20 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 13
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง   คู่ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
รวม เทควันโด  16 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
08:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
08:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
08:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
08:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
08:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
08:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
11:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
11:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
11:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
11:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
11:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
11:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
13:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
13:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
13:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
14:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
14:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
14:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
14:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
14:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 32
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
15:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
17:00
Official
รวม เทนนิส  38 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
13:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบแรก
13:25
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 20
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
13:50
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
14:15
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 32
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
14:40
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
15:05
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
16:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
16:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
16:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
16:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
16:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
16:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
16:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
16:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:00
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  52 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบคัดเลือก 1
12:00
Official
ทีมหญิง 
 รอบคัดเลือก 1
12:30
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบคัดเลือก 2
13:10
Official
ทีมหญิง 
 รอบคัดเลือก 2
14:00
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบคัดเลือก 3
14:20
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบคัดเลือก 4
15:30
Official
ทีมหญิง 
 รอบคัดเลือก 3
15:30
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบคัดเลือก 5
16:40
Official
ทีมหญิง 
 รอบคัดเลือก 4
17:00
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบคัดเลือก 6
17:50
Official
รวม บริดจ์  11 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
10:30
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
12:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
13:30
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
15:00
Official
รวม บาสเกตบอล  9 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
09:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 รอบแรก
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
09:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 รอบแรก
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 รอบแรก
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
10:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
10:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
10:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
10:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบแรก
10:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 66
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบสอง
10:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
10:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 89
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 90
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
11:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 96
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
11:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
11:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
11:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบแรก
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
11:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
11:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
11:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
11:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
11:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
12:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
12:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
12:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
12:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
12:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
12:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
12:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบสอง
12:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบสอง
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 รอบสอง
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 84
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบสอง
12:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 91
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
12:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
13:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสอง
13:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
13:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
13:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
13:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
13:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 69
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
13:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
13:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
13:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
13:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
13:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบสอง
13:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
13:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
13:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
13:30
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
14:00
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 รอบสอง
14:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
14:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
14:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
14:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 รอบสอง
14:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
14:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
14:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
14:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
14:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
14:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
14:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
14:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 80
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
14:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
14:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบสอง
14:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
15:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบสอง
15:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
15:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
15:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบสอง
15:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
15:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 29
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 รอบสอง
15:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
15:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
15:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยพายัพ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
15:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
15:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
15:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 89
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบสอง
16:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 91
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
16:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
16:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
16:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
16:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบสอง
16:00
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 96
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 รอบสอง
16:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบสอง
16:00
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 รอบสอง
16:30
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
16:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
16:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 รอบสอง
16:30
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
16:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
16:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
16:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
16:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
17:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
17:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
17:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
17:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
17:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 27
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
17:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
17:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
17:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบสอง
17:00
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
17:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
17:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
17:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสอง
17:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
17:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสอง
17:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบสอง
17:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
17:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 8
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
18:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
18:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
18:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
18:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 75
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสอง
18:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
18:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
18:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
18:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
18:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสอง
18:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
18:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
18:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบสอง
18:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
18:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบสอง
18:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
18:30
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 รอบสอง
19:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
19:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
19:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
19:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
19:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 89
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
19:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบสอง
19:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 91
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 รอบสอง
19:00
Official
ชายคู่   คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
19:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
19:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 93
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
19:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 94
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
19:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
19:30
Official
ชายคู่   คู่ที่ 96
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
19:30
Official
รวม แบดมินตัน  175 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ผสม   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 3
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 9
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 10
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 12
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 15
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
08:00
Official
คู่ผสม   สาย 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบสอง
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2
 รอบสอง
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 4
มหาวิทยาลัยพะเยา 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบสอง
13:00
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบสอง
13:00
Official
รวม เปตอง  24 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
08:00
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบแรก
09:30
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
11:00
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
14:00
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
15:30
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
17:00
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 รอบแรก
18:30
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 20
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบแรก
09:00
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
12:30
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รอบแรก
14.30
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
14.30
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
14:30
Official
รวม ฟุตบอล  8 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 65
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
12:05
Official
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบสอง
12:05
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 78
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:05
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก.   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
12:05
Official
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก   คู่ที่ 225
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
12:05
Official
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก   คู่ที่ 226
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:05
Official
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก   คู่ที่ 227
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบแรก
12:05
Official
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก   คู่ที่ 228
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  วิทยาลัยทองสุข
 รอบสอง
12:05
Official
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 229
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 รอบสอง
12:05
Official
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 230
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 รอบสอง
12:05
Official
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 231
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
12:05
Official
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 232
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบสอง
12:05
Official
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 233
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 234
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 235
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
12:05
Official
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 236
วิทยาลัยทองสุข  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
12:05
<