SAT GRS

05/02/2567
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย W31  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคารพลศึกษา 2 มก.กพส.
09:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย W15  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนามฟุตบอล มก.กพส. 1
09:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย W31  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
สนามฟุตซอล มก.กพส.
09:00 คอร์ฟบอล - คอร์ฟบอลชายหาด สาย M17  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  
อาคารเอนกประสงค์ มก.กพส.
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนามเซปักตะกร้อ มก.กพส.
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง สาย W19  รอบชิงชนะเลิศ   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สนามเซปักตะกร้อ มก.กพส.
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย W31  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อาคารเรียนการสอน รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน
09:30 คอร์ฟบอล - คอร์ฟบอลชายหาด สาย M18  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
อาคารเอนกประสงค์ มก.กพส.
10:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย M42  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 73  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาคารพลศึกษา 2 มก.กพส.
10:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สนามฟุตซอล มก.กพส.
10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
อาคารเรียนการสอน รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน
11.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สนามฟุตบอล มก.กพส. 1
12.00 คอร์ฟบอล - คอร์ฟบอลชายหาด สาย M19  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
อาคารเอนกประสงค์ มก.กพส.

สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
133
31
22
186
2
51
47
53
151
3
43
49
53
145
4
24
38
56
118
5
13
35
50
98
6
11
15
26
52
7
11
7
19
37
8
9
9
6
24
9
8
6
12
26
10
6
3
1
10
รวม
361
360
579
1300
Sponcer
Sponcer